Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

09. 06. 2020

Letovanje za otroke

Spoštovani starši,

Društvo prijateljev mladine tudi letos organizira letovanja za otroke. Prva letovanja se bodo kmalu začela - 26.6. in interesa za letovanje je glede na vprašanja, ki jih dobivam veliko. 

Na letovanje se lahko prijavijo tako otroci brez zdravstvene indikacije, kot tisti, ki bodo pridobili zdravstveni predlog, Cena letovanja za otroke brez zdravstvenega predloga je 33 € na dan. V letošnjem letu smo s pomočjo dotacij in donacij znižali ceno letovanj na največ 5.50 € za dan letovanja (osnovna cena je 7,23 € za dan letovanja, ostalo krije ZZZS), kar bo prav prišlo staršem, med katerimi se marsikdo srečuje z stisko zaradi zaposlitve v času koronavirusa. 

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Pravico do zdravstvenega letovanja v organizaciji DPM Škofja Loka lahko uveljavljajo otroci in mladostniki s stalnim bivališčem v upravnih enotah Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič.

Ker nam jo je pri organiziranju letovanj zagodla epidemija, otrokom niso uspeli pripraviti zloženk, ki bi jih prejeli, kot v preteklih letih.  

Starši imate možnosti za pridobitev sofinanciranja s strani Občine Radovljica. Tisti s težavo pri plačilu tako zdravstvenega kot samoplačniškega letovanja naj po e-pošti, na dpm.skofjaloka@gmail.com, pošljejo letošnje obvestilo o otroškem dodatku. Višina sofinanciranja s strani Pomežika soncu še ni znana in pričakujem, da sredstev ne bo toliko kot prejšnje leto.

POSTOPEK PRIJAVE

Termini, opisi in  cene bodo objavljene na spletni strani Društva prijateljev mladine Škofja Loka, kjer se bo nahajal tudi prijavni obrazec za rezervacije.

1. Starši za otroka naredijo rezervacijo mesta za zdravstveno letovanje preko obrazca na naši spletni strani. Obrazec bomo objavili danes v večernih urah, zdravstvene liste pa prosim začnite izdajati s ponedeljkom 8.6. 2020.

2. V 14 dneh po opravljeni rezervaciji, mi morajo starši po pošti, na naslov DPM Škofja Loka, Podlubnik 20, 4220 Škofja Loka, poslati Zdravstveni predlog, ki ga pridobijo pri vas.

Upam, da bodo razmere dopuščale izvedbo načrtovanih letovanj.

V OE Radovljica imamo na voljo 1.010 dni za letovanja z zdravstveno indikacijo. Ko se bodo mesta zapolnila, bodo otroci uvrščeni v čakalno vrsto, če se bo kako mesto izpraznilo. Prijave so omejene tudi s številom mest, ki jih imamo v posameznih letoviščih po terminih.

V prilogi vam pošiljam letak za letovanja v elektronski obliki, ki je primeren za obveščanje. Vse informacije bodo objavljene tudi na spletni strani, kjer bo tudi prijavni obrazec. V primeru, da starš ne zna izpolniti elektronskega obrazca za rezervacijo mesta, mu lahko tudi pomagate.

Najlepša hvala za sodelovanje, če imate še kakšno vprašanje, se obrnite na svetovalno delavko šole Natašo Durjava, za letovanje pa direktno na spodnji kontakt.

DATOTEKA ZA PRENOS:  Letak 

Jelka Jelovšek Srebot, 040 33 44 75

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka

Podlubnik 20

4220 Škofa Loka 

E: dpm.skofjaloka@gmail.com

Slika - zmps.si