Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

30. 01. 2023

Vpis v prvi razred v šolskem letu 2023/2024

Spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2023/24.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let, torej otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Vpis bodočih prvošolcev bo potekal v prostorih šolske svetovalne službe v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica ter v podružničnih šolah Mošnje in Ljubno, in sicer od 13. do 17. februarja 2023.

Vabilo za vpis boste prejeli po pošti.

Šolski okoliš

Starši ste dolžni vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Vabilo za vpis prejmete s strani šole.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, čeprav sodi otrok v naš šolski okoliš, morate:

  • otroka vpisati na OŠ A. Tomaža Linharta Radovljica,
  • na naši šoli izpolnite obvestilo o prepisu,
  • na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, ki je meseca februarja) naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Odložitev šolanja za eno leto

Otroku se lahko na predlog staršev, zdravstvene službe ali na podlagi odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami odloži začetek šolanja za eno leto, če se ugotovi, da otrok zaradi zdravstvenih in drugih razlogov ni pripravljen za vstop v šolo.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate:

  • otroka najprej vpisati v 1. razred,
  • izpolniti vlogo za odložitev začetka šolanja, v kateri navedete razloge za odložitev začetka šolanja za eno leto.

Če je otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu oz. pri drugih strokovnih službah ali ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, prosimo, da nas o tem obvestite.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 04 533 75 13

Šolska svetovalna služba

Vpis v prvi razred v šolskem letu 2023/2024 slika 1