Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Oddelek podaljšanega bivanja je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvaja po pouku. Učenci so vanj vključeni prostovoljno. Poteka vsak dan od 12.05 do 16. ure.

Sestavljen je iz štirih dejavnosti:

  • Sprostitvena dejavnost – zbiranje otrok; zabavne in sprostitvene dejavnosti.
  • Kosilo – umivanje rok; pravilno obnašanje v jedilnici; bonton pri mizi; spoštljiv odnos do hrane.
  • Samostojno učenje – tiho, zbrano in natančno pisanje domačih nalog, didaktične igre, branje.
  • Ustvarjalno preživljanje prostega časa – socialne in gibalne igre; razgovori; sprehodi; branje oz. poslušanje; intelektualna, glasbena, likovna, športna, govorna, plesna, prometna tematika ter izbrane šolske in obšolske dejavnosti.

Delo v OPB se izvaja po letnem programu dela, ki vsebuje posamezna področja, razporejena skozi vse leto. Program je ustrezno prilagojen razvojni stopnji učencev, učnemu programu in času, ki je na voljo po samostojnem delu in drugih aktivnostih z učenci.