Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2023/2024

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Erman

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 12.05–12.50, v pisarni

Mateja Poklukar Šmit

druga strokovna delavka v 1. razredu, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: četrtek, 12.05–12.50, v pisarni

Petra Antolin

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. razred
Govorilne ure: četrtek, 11.15–12.00, v pisarni

Tatjana Pretnar

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. razred
Govorilne ure: četrtek, 7.15–8.00, v 3. M
tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Urška Ambrožič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. razred
Govorilne ure: četrtek, 7.15–8.00, v 4. M

Uršula Kavar

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 11.15–12.00, v pisarni

Laura Koren

angleški jezik, jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Govorilne ure: ponedeljek, 10.25–11.10, v pisarni

Teja Štefančič Tome

jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Govorilne ure: sreda, 12.05–12.50, v pisarni

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Anja Žumer

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar