Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Zaposleni

Seznam zaposlenih 2022/2023

Vodstvo šole

Boris Mohorič

ravnatelj
boris.mohoric@guest.arnes.si
04/533 75 02

Anita Hrovat

namestnica ravnatelja za RS
Govorilne ure: ponedeljek, 10.30—11.15, pisarna
anita.hrovat@guest.arnes.si
04/533 75 03

Tatjana Pretnar

vodja podružnične šole Mošnje
Govorilne ure: sreda, 4. ura, v pisarni
tatjana.pretnar@guest.arnes.si
04/532 55 80

Administracija

Maja Ravnik

tajnica
maja.ravnik@guest.arnes.si
04/533 75 00

Katra Pirih

blagajničarka
projekt6s.oskratl@guest.arnes.si
04/533 75 30

Teja Ganzitti Bulovec

računovodkinja
teja.ganzitti-bulovec@guest.arnes.si
04/533 75 11

Vanja Vene

knjigovodkinja
vanja.vene@guest.arnes.si
04/533 75 08

Aleš Bizjak

računalničar - organizator informacijskih dejavnosti
ales.bizjak3@guest.arnes.si
04/533 75 26, 030/714 391

Miha Stare

računalničar

Strokovne službe

Anamarija Novak

svetovalna delavka
anamarija.novak1@guest.arnes.si
04/533 75 13

Jelka Berce

svetovalna delavka
jelka.berce@guest.arnes.si
04/533 75 09

Tehnični kader

Branko Blatnik

hišnik

Marko Hribar

hišnik
marko.hribar@guest.arnes.si

Marija Ručigaj

kuharica, čistilka
04/532 55 83

Učiteljice in učitelji razredne stopnje

Anita Erman

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 1. razred
Govorilne ure: ponedeljek, 5. ura, v pisarni

Mateja Poklukar Šmit

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 2. razred
Govorilne ure: četrtek, 4. ura, v pisarni

Tatjana Pretnar

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 3. razred
Govorilne ure: sreda, 4. ura, v pisarni
tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Urška Ambrožič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 4. razred
Govorilne ure: torek, 7.15–8.00, v 4. M

Viktorija Zurnič

učiteljica razrednega pouka
Oddelek: 5. razred
Govorilne ure: torek, 3. ura, v pisarni

Laura Koren

angleški jezik, učiteljica v podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 3. ura, v pisarni

Eva Lazar

učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: sreda, 5. ura, v pisarni

Anja Mohorič

šport, učiteljica v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju
Govorilne ure: ponedeljek, 4. ura, v pisarni

Anja Rozman

učiteljica v podaljšanem bivanju