Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

05. 05. 2023

Razpis za sofinanciranje prostočasnih programov na področju kulture, športa in drugih prostočasnih dejavnosti

Spoštovani,

Občina Radovljica je tudi letos objavila razpis za sofinanciranje stroškov rednega izvajanja prostočasnih aktivnosti in programov na področju kulture, športa in drugih prostočasnih aktivnosti in programov za osnovnošolske otroke in srednješolsko mladino, ki živi v manj ugodnih socialnih razmerah, v letu 2023.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo od 1. 1. v letu, za katerega velja razpis, stalno prebivališče prijavljeno v Občini Radovljica in so vključeni v redno izvajanje prostočasnih aktivnosti in programov društev, klubov, glasbene šole, zasebnikov in drugih izvajalcev, ki so kot pravne osebe registrirane v poslovnem registru Republike Slovenije tudi za opravljanje dejavnosti izvajanja prostočasnih aktivnosti in programov za otroke in mladino (v nadaljevanju organizacije).

  • V sklopu 1 občina financira posameznikom vadnino, šolnino, članarino, vpisnino.
  • V sklopu 2 pa občina financira nakup, najem ali izposojo pripomočkov ali opreme.

Rok za prijavo je do 2. 6. 2023. Razpis je objavljen na občinski spletni strani.

Boris Mohorič
ravnatelj

Razpis za sofinanciranje prostočasnih programov na področju kulture, športa in drugih prostočasnih dejavnosti slika 1