Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

22. 06. 2023

Ustvarjajte nepozabne spomine

Spoštovani,

Zaključek šolskega leta predstavlja prelomnico in hkrati vrhunec učnega procesa, ki se je odvijal skozi celotno šolsko leto. Je čas, ko se učenci, starši in učitelji ozrejo na doseženo delo ter ocenijo napredek, dosežke in izzive, s katerimi so se srečevali preko šolskega leta.

Rad bi se zahvalil vsem učencem za njihov trud, prizadevanje in vztrajnost skozi celotno šolsko leto. Vsakodnevna udeležba pri pouku, opravljanje domačih nalog in drugih obveznosti zahteva veliko odgovornosti in discipliniranosti. Vaša predanost in želja po znanju sta ključna dejavnika vašega uspeha, zato vam iskreno čestitam za dosežene rezultate.

Starši ste ves čas podpirali in spodbujali svoje otroke pri šolskem delu. Vaša angažiranost, zaupanje v otroke in sodelovanje s šolo ter pomoč pri učenju, domačih nalogah, težavah odraščanja in drugih aktivnostih so ključni dejavniki pri ustvarjanju pozitivnega učnega okolja. Hvala vam za vašo neprecenljivo podporo in zaupanje.

Priznanje zaslužijo tudi učitelji, ki so s svojim predanim delom in strokovnostjo vodili učence skozi učni proces. Njihova predanost in sposobnost navdihujeta učence ter jim omogočata pridobivanje znanj in veščin, ki so ključne za njihov razvoj in prihodnost. Vse njihove ure priprav, razlage in podpore, so bile neprecenljive in zaslužijo globoko hvaležnost.

Zaključek šolskega leta pa ni le trenutek za refleksijo, ampak tudi za načrtovanje prihodnosti. Upam, da boste vsi učenci, starši in učitelji izkoristili poletne počitnice za počitek, obnovitev energije in priprave na novo šolsko leto. Ustvarjajte nepozabne spomine in izkoristite čas za raziskovanje novih interesov ter osebno rast.

Boris Mohorič

Ustvarjajte nepozabne spomine slika 1