Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

31. 08. 2023

Skupaj lahko gradimo šolsko okolje, ki temelji na vrednotah

Spoštovani učenci, starši in vsi zaposleni.

Ob začetku novega šolskega leta 2023/24 bi se želel osredotočiti na pomembnost vrednot, ki jih gojimo in negujemo v naši šoli. Vrednote so temelj vsakega posameznika in skupnosti ter oblikujejo naše odnose, ravnanje in dosežke. Kot šola si prizadevamo ustvariti varno, podporno in spodbudno okolje, kjer se lahko vsak učenec razvija na svojem področju in doseže svoj polni potencial. Naj naštejem le nekatere od vrednot, ki jih želimo krepiti in širiti med nami:

1. Spoštovanje: Spoštovanje drugih je temeljna vrednota, ki jo želimo gojiti v naši šoli. Spoštujmo različnosti med nami, vključno z različnimi kulturnimi ozadji, mnenji, sposobnostmi in interesi. Spoštovanje pomeni poslušanje drug drugega, upoštevanje mnenj in stališč ter zavedanje, da imamo vsi enako pravico do spoštovanja.

2. Odgovornost: Vsak posameznik naj nosi odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Bodimo odgovorni do sebe, do drugih in do okolja, v katerem živimo. Spoštujmo šolska pravila in se zavedajmo posledic naših dejanj. Z odgovornostjo bomo gradili zaupanje in razvijali zrelost.

3. Sodelovanje: Skupno delo in sodelovanje so ključni za uspeh posameznika in skupnosti. Spodbujajmo medsebojno pomoč, strpnost, empatijo in pripravljenost prispevati k skupnim ciljem. Skozi sodelovanje se učimo drug od drugega, razvijamo socialne veščine in gradimo močne medsebojne odnose.

4. Vztrajnost: Vztrajnost je ključnega pomena za doseganje ciljev. Spodbujajmo učence, naj se ne vdajo ob prvih težavah, ampak naj si prizadevajo, da premagajo ovire. Pomagajmo jim razvijati potrpežljivost, samodisciplino in samozavest. Z vztrajnostjo bomo dosegli večje uspehe in razvili notranjo moč.

5. Poštenost: Spoštujmo pravičnost, iskrenost in poštenost v vseh naših dejanjih. Ne goljufajmo, ne zavajajmo in ne škodujmo drugim. S poštenostjo gradimo zaupanje med seboj in ustvarjamo pravično in etično šolsko skupnost.

Spoštovani učenci, starši in zaposleni, skupaj lahko gradimo šolsko okolje, ki temelji na teh vrednotah. Vsak posameznik ima pomembno vlogo pri soustvarjanju naše skupnosti, zato vas vabim, da to negujete in vnašate v vsakdanje življenje naše šole. Skupaj lahko ustvarimo pozitivno in uspešno šolsko leto.

Želim vam uspešen začetek šolskega leta!

Boris Mohorič, ravnatelj

Skupaj lahko gradimo šolsko okolje, ki temelji na vrednotah slika 1