Mošnje 40, 4240 Radovljica (04) 532 55 80 tatjana.pretnar@guest.arnes.si

Novice

20. 06. 2024

Zadnji dan pouka, 24. junij 2024

Vsi učenci pričnejo s poukom ob 8.20. Avtobusi pripeljejo v šolo normalno za prvo uro, za predure pa ne. Potekale bodo tri šolske ure z razredniki, ko bodo učenci in učitelji opravili s formalnostmi, potrebnimi za zaključitev šolskega leta.

Podaljšano bivanje bo potekalo normalno. Kosilo bo organizirano le za učence podaljšanega bivanja. Ob 11.30 odpeljejo avtobusi na vse strani.

Učenci, ki ne prevzamejo spričeval 24. 6., jih dobijo v tajništvu do 30. 6. ali od 16. 8. do 20. 8. Če ne pride po spričevalo otrok ali eden od staršev, mora oseba imeti pooblastilo za prevzem spričevala.

Vsem želim lepe in prijetne počitnice.

Boris Mohorič

Zadnji dan pouka, 24. junij 2024 slika 1